By

อาหารเสริมเพื่อบำรุงสมอง และสำหรับผู้มีอาการสมองเสื่อม
ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน เพื่อดูแลคุณ และคนที่คุณรัก

เลขที่. 8-4-15-11-14-00187

ได้รับมาตรฐานยุโรป

อย. เลขที่

ผลตอบรับจาก คุณสมพร

ปัจจุบันอายุ 62 ปี ปกติจะง่วงนอนตอนกลางวัน แล้วรู้สึกไม่สดชื่นตลอดทั้งวัน หลังจากได้ทาน กิงโกวิต้า แล้วรู้สึกสดชื่นสมองปลอดโปร่งมากขึ้นค่ะ

รีวิวจากลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์จริง

*ผลลัพธ์ที่ได้อาจเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล

ผลตอบรับจาก คุณจุ๊

ไม่อ่อนล้าจากการทำงานหนัก จากเดิมที่ตื่นขึ้นมาแล้วง่วงงัวเงีย ปัจจุบันสดชื่น ไม่ง่วงตอนกลางวัน ทำงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น

รีวิวจากลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์จริง

*ผลลัพธ์ที่ได้อาจเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล

ผลตอบรับจาก คุณสมร

ความจำดีขึ้น ไม่ขี้หลงขี้ลืมเหมือนแต่ก่อน อยากให้ทุกคนรับประทานเสริมดีๆ แบบนี้ค่ะ

รีวิวจากลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์จริง

*ผลลัพธ์ที่ได้อาจเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล

ผลตอบรับจาก คุณไชยุก

อายุ 80 กว่าปีแล้ว ชอบหลงๆ ลืมๆ บ่อย หลังจากทานความจำเริ่มดีขึ้น ไม่ค่อยหลงๆ ลืมๆ เหมือนแต่ก่อน รู้สึกสดชื่นเมื่อตื่นตอนเช้า

รีวิวจากลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์จริง

*ผลลัพธ์ที่ได้อาจเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล

1. GinkgoVita

ราคากล่องละ 1,250 บาท มี 30 แคปซูล

2. ทำการโอนเงิน

SCB (ธนาคารไทยพาณิชย์)
406-199832-1
บริษัท พีจีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด

3. จัดส่งหลักฐานการโอนเงิน

LINE : @calcivit

4. บริษัทฯ จัดส่งสินค้าผ่านทาง EMS

Follow Us :

LINE : @ginkgovita